O Nas / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

O Nas

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, prowadzącą działalność pożytku publicznego i stanowiącą dobrowolne, społeczne zrzeszenie wynalazców oraz twórców innowacji, projektów racjonalizatorskich i nowej techniki, a także osoby zaangażowane w rozwój twórczości wynalazczej. SPWiR jest organizacją non-profit.

Obecne Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest historycznym i programowym kontynuatorem statutowych celów poprzednich dwóch stowarzyszeń wynalazców, obejmującym swą działalnością cały kraj. Skupia w swych szeregach około 500 wynalazców oraz 25 Członków Wspierających SPWiR

Głównymi statutowymi zadaniami Stowarzyszenia są:

  • inspirowanie rozwoju wynalazczości w kraju
  • promocja polskich wynalazków w kraju i za granicą
  • ochrona praw autorskich wynalazców i racjonalizatorów
  • wyszukiwanie warunków do wdrożeń i upowszechniania innowacji

Statutowe zadania SPWiR wypełnia w coraz większym stopniu przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Mając na uwadze zainteresowanie polskich przedsiębiorstw prezentowanymi za granicą innowacyjnymi rozwiązaniami, Stowarzyszenie od 17 lat organizuje Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show). W wystawie IWIS 2020 uczestniczyli wystawcy z 25 krajów z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu, którzy przedstawili około 400 innowacyjnych rozwiązań.

polskiewynalazki.pl 2024