Honorowy Medal SPWiR im. Tadeusza Sendzimira / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

Honorowy Medal SPWiR im. Tadeusza Sendzimira

Z okazji 10 rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, w porozumieniu z Panem dr Michałem Sendzimirem, synem wybitnego polskiego wynalazcy inż. Tadeusza Sendzimira, został ustanowiony Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Corocznie, na wniosek Kapituły, Krajowa Rada SPWiR nadaje to honorowe wyróżnienie najwybitniejszym twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce. Do tej pory Medal im Tadeusza Sendzimira otrzymało 316 osobistości z dziedziny nauki i techniki oraz instytucje zasłużone dla rozwoju innowacji.  

Wniosek do zgłaszania kandydata na kawalera znajduje się tutajWniosek.doc
Wnioski mogą zgłaszać Kawalerowie Honorowego Medalu im. Tadeusza Sendzimira oraz Członkowie Kapituły.

Tadeusz Sendzimir (ur. 5 lipca 1894 r. we Lwowie, zm. 1 września 1989 r. w Jupiter na Florydzie) – polski inżynier i wynalazca.  Urodził się we Lwowie. Tam ukończył IV Gimnazjum Klasyczne i Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej.  Podczas i wojny światowej pracował w kijowskich warsztatach samochodowych, a następnie w Rosyjsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej. Pod koniec wojny wyjechał przez Władywostok do Szanghaju, gdzie założył pierwszą w Chinach fabrykę śrub, drutu i gwoździ.  W roku 1929 na krótko wyjechał do USA, jednak rok później wrócił do Polski. w 1932 w Nowym Bytomiu uruchomiono walcarkę według jego pomysłu, a w 1933 pierwszą w świecie linię technologiczną ciągłego wyżarzania i cynkowania blach stalowych na skalę przemysłową. w maju 1934 opracował i uruchomił w Hucie Pokój oryginalną linię produkcyjną do walcowania cienkiej blachy na zimno wedle własnego pomysłu. Cały proces oparty był na walcowaniu blachy z równoczesnym jej rozciąganiem. Jego wynalazek spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem za granicą, dzięki czemu  w 1935 roku wyjechał do Paryża. Wybuch II wojny światowej zastał go w USA. Po wojnie pozostał na emigracji, gdzie nadal prowadził swą firmę specjalizującą się w projektowaniu maszyn do obróbki metalu. Był posiadaczem 73 patentów. Należał do znanych inżynierów polskiej emigracji. Pod koniec życia założył wraz z żoną "Fundację Sendzimira", która do dzisiaj propaguje zasady rozwoju zrównoważonego w Polsce. Dziś fundacja jest prowadzona m. innymi przez jego syna, Jana Sendzimira.  W 1973 roku Senat Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nadał mu tytuł doktora honoris causa. Sendzimir zmarł 1 września 1989 w Jupiter na Florydzie. 4 maja 1990 nadano jego imię hucie w Nowej Hucie, zwanej dawniej Hutą im. Lenina. Został pochowany w na cmentarzu w Bethlehem pod Waterburgiem w trumnie z ocynkowanej stali, sporządzonej ściśle według jego technologii.  

Kawalerowie Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira

Członkowie Pierwszej Kapituły

 • 1. dr inż. Michał Sendzimir, USA, przewodniczący Kapituły
 • 2. mgr inż. Jerzy Knapik, Huta im. T. Sendzimira, i v-przewodniczący
 • 3. mgr inż. Klemens Ścierski, Elektrownia „Łaziska”, v-przewodniczący
 • 4. prof. dr Antoni S. Kwiatkowski, SPWiR, wiceprzewodniczący
 • 5. dr inż. Jerzy Polaczek, SPWiR, sekretarz
 • 6. płk prof. Marek Amanowicz, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 7. prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmaceutyczny
 • 8. prof. dr hab. inż. Zdzisław Haś, Politechnika Łódzka
 • 9. dr inż. Kazimierz Leski, Prezes Honorowy SPWiR
 • 10. prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 11. prof. dr inż. Piotr Penczek, Instytut Chemii Przemysłowej
 • 12. prof. dr inż. Tadeusz Rut, Instytut Obróbki Plastycznej
 • 13. prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, Instytut Technologii Eksploatacji
 • 14. dr inż. Jan Sztobryn, Agencja Rozwoju Przemysłu
 • 15. prof. dr hab. n. med. Andrzej Ślusarczyk, Państwowy Zakład Higieny
 • 16. prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki, Instytut Łączności
 • 17. prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński, Politechnika Warszawska

Rok 1999

 • 18. dr inż. Mieczysław Barczyk, Zakłady Koksownicze „Wałbrzych”
 • 19. doc. dr Ryszard Chamer, Instytut Metali Nieżelaznych, O/Legnica 20. mgr inż. Wiesław Ciuk, Huta „Częstochowa” S.A.
 • 21. prof. dr inż. Edward Grzywa, Instytut Chemii Przemysłowej
 • 22. inż. Zygmunt Hołoga, „Holduct”, Pszczyna
 • 23. mgr inż. Konrad Jaskóła, „Petrochemia-Płock” S.A.
 • 24. doc. dr inż. Lidia Jackiewicz-Kozanecka, Łódź
 • 25. prof. dr hab. inż. Jan Kaczmarek, Akademia Inżynierska Warszawa
 • 26. dr inż. Ryszard Kardasz, Huta „Stalowa Wola”
 • 27. mgr Władysław Kółeczko, SPWiR
 • 28. mgr inż. Andrzej Kulpa, „Ecoenergia”, Warszawa
 • 29. mgr inż. Jerzy Lejawka, Huta „Baildon”, Katowice
 • 30. prof. dr hab. inż. Lech Lewandowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 31. mgr Jose Loriaux, Prezydent Brussels Eureka, Belgia
 • 32. prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji
 • 33. mgr inż. Lubomir Nawrocki, Huta im. T. Sendzimira
 • 34. dr inż. Wojciech Nawrot, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 35. mgr inż. Stanisław Podwiński, Huta „Andrzej”
 • 36. dr Jarosław Raab, ČHS, Czechy
 • 37. mgr inż. Antoni Romatowski, Kraków
 • 38. mgr inż. Kazimierz Sąda, Huta „Jedność”, Siemianowice Śl.
 • 39. mgr Zbigniew Skrzywanek, Warszawa
 • 40. mgr Zbigniew Szałajda, Stalexport, Warszawa
 • 41. mgr Stanisław Szczepaniak, „INWEX”, Kielce
 • 42. mgr inż. Stefan Śliwiński, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”
 • 43. prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
 • 44. mgr inż. Henryk, Tymowski, Elektrownia „Łaziska”
 • 45. mgr inż. Jacek Woliński, Huta i. T. Sendzimira
 • 46. prof. dr inż. Roman Wusatowski, Prezes Śląski WKTiR, Katowice
 • 47. dr inż. Józef Wypych, Huta „Częstochowa” S.A.
 • 48. mgr inż. Tadeusz Zaręba, Komitet Badań Naukowych
 • 49. mgr inż. Zbigniew Zemanek, „Convector”, Kraków
 • 50. Stanisław Zwierzchowski, OW SPWiR, Poznań
 • 51. inż. Jan Bednarek, SPWiR Wałbrzych
 • 52. dr inż. Kazimierz Gębka, Huta „Częstochowa”
 • 53. dr inż. Stanisław Garlicki, Ministerstwo Środowiska
 • 54. mgr inż. Henryk Kamiński, Warszawa
 • 55. mgr inż. Lech Narbutt, „Instalex-Bioox”, Warszawa
 • 56. Wu Heng, Prezydent Chińskiego Stowarzyszenia Wynalazców, Pekin
 • 57. prof. dr inż. Andrzej Zieliński, Federacja SNT NOT
 • 58. Huta „Pokój” S.A., Ruda Śląska
 • 59. Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydz. Metalurgii i Inżynierii Mat.
 • 60. H. Cegielski - Poznań, Spółka Akcyjna
 • 61. inż. Tadeusz Sendzimir, s. Michała, USA
 • 62. dr Andreas Vedres, Stowarzyszenie Węgierskich Wynalazców

Rok 2000

 • 63. mgr inż. Piotr Janeczek, Huta im. t. Sendzimira, Kraków
 • 64. prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski, Wojskowa Akademia Techn.
 • 65. prof. dr hab. inż. Stanisław Bolkowski, Politechnika Warszawska
 • 66. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burakowski, Inst. Mechaniki Precyzyjnej
 • 67. prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz, Radom
 • 68. prof. dr hab. inż. Kazimierz Frączek, OBR Przem. Rafineryjnego, Płock
 • 69. inż. Paweł Godlewski, Instytut Łączności, Warszawa
 • 70. prof. dr hab. Alfreda Graczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 71. inż. Georges Herrmann, Prezydent AEI, Francja
 • 72. mgr inż. Wacław Grzegorz Korczak, Huta „Częstochowa” S.A.
 • 73. mgr inż. Bogusław Kwiecień, emerytowany dyrektor w HTS, Kraków
 • 74. dr inż. Krzysztof Edmund Miernik, Instytut Technologii Eksploatacji
 • 75. Andrzej Mrówka, Śląski WKTiR, Katowice
 • 76. mgr inż. Ryszard Ostrysz, Instytut Chemii Przemysłowej
 • 77. mgr inż. Sebastian Pejm, Elektrownia „Łaziska” S.A.
 • 78. prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, Instytut Spawalnictwa
 • 79. prof. dr hab. Anna Podhajska, Uniwersytet Gdański
 • 80. mgr inż. Czesław Pyć, OR SPWiR Stalowa Wola
 • 81. prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • 82. mgr inż. Zbigniew Sobczyk, b. z-ca Prezesa Urzędu Patentowego RP
 • 83. doc. dr Wiesław Szelejewski, Instytut Farmaceutyczny
 • 84. inż. Stanisław Szkutnik, emerytow. pracownik b. Huty „Warszawa”
 • 85. prof. dr hab. inż. Adam Barylski, Politechnika Gdańska

Rok 2001

 • 86. gen. dyw. prof. Andrzej Ameljańczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 87. prof. zw. dr inż. Stefan Maciej Wojciechowski, Politechnika Warszawska
 • 88. dr inż. Ryszard Józef Moszumański, Politechnika Krakowska
 • 89. mgr inż. Tadeusz Bogacz, „Metalodlew”, Kraków
 • 90. mgr inż. Stanisław Kosakowski, Huta im. T. Sendzimira
 • 91. mgr inż. Zofia Pokorska, Inst. Ciężkiej Syntezy Organ. „Blachownia”
 • 92. mgr inż. Andrzej Radźwicki, Warszawa
 • 93. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Politechnika Warszawska - Płock
 • 94. mgr inż. Stanisław Ostrowski, Ostrowiec Świętokrzyski
 • 95. prof. dr inż. Jerzy Doerffer, emeryt. prof. Politechniki Gdańskiej
 • 96. mgr inż. Lech Skrzypczyk, Huta „Częstochowa” S.A.
 • 97. dr inż. Edmund Kaliszewski, em. prac. Huty „Baildon”
 • 98. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 • 99. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
 • 100. Elektrownia „ŁAZISKA” S.A., Łaziska Górne

Rok 2002

 • 101. prof. dr hab. inż. Marek Bartosik, Politechnika Łódzka
 • 102. mgr inż. Marek Bujny, Elektrownia „Łaziska”
 • 103. dr inż. Maciej Kiedik, Inst. Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 • 104. prof. dr hab. inż. Kazimierz Mamro, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 105. prof. dr inż. Zbigniew Misiołek, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
 • 106. prof. mgr inż. Jerzy Ostoja-Sędzimir, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 107. mgr inż. Czesław Skowronek, Huta im. T. Sendzimira
 • 108. mgr inż. Stefan Szolc, emeryt. dyr. BIPROHUT, Warszawa
 • 109. prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutn.
 • 110. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak, Politechnika Gdańska
 • 111. inż. Zenon Walaszczyk, „Polwir” Sp. SPWiR, Częstochowa
 • 112. mgr inż. Jan Marek Wulczyński, Instytut Technologii Eksploatacji
 • 113. inż. Jan Kobielusz, ČHS, Huta Trzyniec, Czechy
 • 114. prof. dr inż. Lubomir Mihok, Uniwersytet Techniczny, Koszyce
 • 115. prof. dr Vladimir G. Tymiński, IAAISD, Moskwa
 • 116. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Płock
 • 117. Politechnika Łódzka, Inst. Inżynierii Mater. i Technik Bezwiórowych
 • 118. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, K-ce

Rok 2003

 • 119. mgr inż. Czesław Bugaj, PKN ORLEN S.A., Płock
 • 120. mgr inż. Andrzej Józef Dziubany, Elektrownia „Łaziska”
 • 121. prof. dr hab. Stanisław Filipek, Instytut Chemii Fizycznej PAN, W-wa
 • 122. mgr inż. Wilhelm Kirsz, Huta „Łabędy”, Gliwice
 • 123. mgr inż. Józef Kopera, Huta L.W., Warszawa
 • 124. mgr inż. Ludwik Kosyrczyk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • 125. prof. dr hab. inż. Paweł Krzystolik, Główny Instytut Górnictwa
 • 126. mgr inż. Tadeusz Kunert, Instytut Łączności, Warszawa
 • 127. dr Marek Leśniewicz, Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 • 128. prof. Jan Pietrasieński, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 129. mgr inż. Marian Plebankiewicz, Siarkopol, Tarnobrzeg
 • 130. dr hab. inż. Edward F. Rybicki, Politechnika Łódzka
 • 131. prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja, Politechnika Śląska
 • 132. mgr inż. Stefan Tomal, Koksoprojekt O/Kraków
 • 133. dr Elżbieta Wardzińska, Instytut Chemii Przemysłowej
 • 134. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
 • 135. Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe „INWEX”
 • 136. ECOENERGIA Sp. z o.o., Warszawa
 • 137. Międzynarodowe Targi Poznańskie – nagroda specjalna
 • 138. Muzeum Techniki NOT, Warszawa – nagroda specjalna

Rok 2004

 • 139. Arri Sendzimir, USA
 • 140. dr inż. Vladimir P. Chernoles, Wojsk. Inst. Łączności, Sankt Petersburg
 • 141. prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska
 • 142. mgr inż. Andrzej Gruszka, PKE Elektrownia „Łaziska”
 • 143. prof. dr hab. inż. Leopold Jeziorski, Politechnika Częstochowska
 • 144. mgr inż. Ryszard Kobus, Instytut Łączności, Warszawa
 • 145. prof. dr hab. inż. Piotr Jerzy Kula, Politechnika Łódzka
 • 146. mgr inż. Tadeusz Nowakowski, PKN ORLEN S.A. , Płock
 • 147. mgr inż. Kazimierz Ochab, Ferrostal Łabędy, Gliwice
 • 148. mgr inż. Stanisław Olszowski, PHS S.A. O/Huta im. T.Sendzimira
 • 149. dr inż. Zofia Piotrowska, Zakłady Tworzy Sztucznych, Pustków
 • 150. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego, Warszawa
 • 151. STALPRODUKT S.A., Bochnia
 • 152. Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE”, Ropczyce

Rok 2005

 • 153. mgr inż. Romuald Bijak, Huta L.W. Warszawa (emeryt)
 • 154. prof. dr inż. Tadeusz Bołd, Instytut Metalurgii Żelaza
 • 155. dr inż. Józef Kobic, Huta Gliwice (emeryt)
 • 156. mgr inż. Zenon Łakomy, Zakłady H. Cegielski-Poznań S.A. (emeryt)
 • 157. płk prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 158. prof. dr hab. inż. Stanisław Mitura, Politechnika Łódzka
 • 159. mgr inż. Jerzy Mydlarz, INVENIO Sp. z o.o., Bielsko-Biała
 • 160. prof. dr hab. Waldemar Priebe, University of Texas, Houston (USA)
 • 161. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, Politechnika Łódzka
 • 162. prof. dr hab. Bogdan Wendler, Politechnika Łódzka
 • 163. Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 • 164. Biuro Projektów „KOKSOPROJEKT” Sp. z o.o., Zabrze

Rok 2006

 • 165. prof. dr hab. Osman Achmatowicz, Warszawa
 • 166. inż. Jan Bańczyk, Łaziska Górne
 • 167. prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk, Gliwice
 • 168. mgr inż. Ferdynand Niskiewicz, Płock
 • 169. mgr inż. Kazimierz Okraszewski, Warszawa
 • 170. dr inż. Tomasz Rapacki, Warszawa
 • 171. dr inż. Romuald Talarek, Katowice
 • 172. mgr inż. Andrzej Wrona, Częstochowa
 • 173. Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
 • 174. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna, Płock

Rok 2007

 • 175. dr Alicja Adamczak, Warszawa
 • 176. mgr inż. Leonard Bernat, Częstochowa
 • 177. prof. dr hab. inż. Józef Jasińki, Częstochowa
 • 178. mgr inż. Danuta Kieljan, Dąbrowa Górnicza
 • 179. mgr inż. Eugeniusz Korsak, Płock
 • 180. mgr inż. Adam Rylski, Łódź
 • 181. mgr inż. Józef Siwiec, Ropczyce
 • 182. PETRO EnergoRem Spółka z oo., Płock
 • 183. VIPHARM Spółka Akcyjna, Warszawa

Rok 2008

 • 184. prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka
 • 185. dr inż. Lech Bulkowski, Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice 186. inż. Stefan Dzienniak, ArcelorMittal Poland S.A., Katowice
 • 187. dr hab. inż. Bogdan Garbarz, Instytut Metalurgii Żelaza 188. dr Maria Leska, SPWiR Warszawa
 • 189. mgr Mieczysław Mierzejewski, PKN ORLEN S.A., Płock
 • 190. dr inż. Jan Przondo, Wrocław, emeryt
 • 191. dr inż. Wojciech Ratyński, Prezes FSNT NOT, Warszawa
 • 192. ANWIL S.A., Włocławek
 • 193. Bioton S.A., Warszawa
 • 194. POCH Spółka Akcyjna, Gliwice
 • 195. Przegląd Techniczny, Warszawa

Rok 2009

 • 196. prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 197. prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, Politechnika Częstochowska
 • 198. prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Politechnika Śląska
 • 199. prof. dr hab. inż. Ewa Kasprzycka, Politechnika Warszawska
 • 200. inż. Krzysztof Miaśkiewicz, Płock
 • 201. prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny, Inst. Mechaniki Precyzyjnej
 • 202. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Politechnika Częstochowska
 • 203. prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk, Politechnika Częstochowska
 • 204. prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, Politechnika Rzeszowska
 • 205. prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski, Instytut Włókiennictwa

Rok 2010

 • 206. mgr inż. Jacek Dąbrowski, PKN ORLEN S.A. Płock 207. prof. d hab. inż. Leszek Dobrzański, Politechnika Śląsk 208. inż. Anatolii Fediaiev, ISD Huta Częstochowa Sp. z oo.
 • 209. prof. dr inż. Bogdan Golis, Politechnika Częstochowska
 • 210. prof. dr hab. inż. Jan Krysiński, Politechnika Łódzka
 • 211. prof. dr hab. inż. Zbigniew Moser, Polska Akademia Nauk O/Kraków
 • 212. prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz, Akademia Morska Szczecin
 • 213. prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski, Politechnika Gdańska
 • 214. prof. dr hab. inż. Maria Rajkiewicz, Inst. Inż. Mat. Pol. i Barw., Piastów
 • 215. mgr inż. Marian Saładziak, OW SPWiR Opole
 • 216. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski, Narodowe Centrum Bad. i Rozw.
 • 217. prof. dr inż. Jan Tacikowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • 218. dr inż. Andrzej Zbrowski, Instytut Technologii Eksploatacji Radom

Rok 2011

 • 219. prof. dr hab. inż. Jan Chajda, Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa, Kalisz
 • 220. dr inż. Lechosław Ciupik, L:fC Sp. z o.o. Zielona Góra
 • 221. dr inż. Jan Kania, Politechnika Śląska
 • 222. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 223. prof. dr hab. inż. Leszek Małdziński, Politechnika Poznańska
 • 224. prof. dr inż. Witold Milewski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • 225. prof. n. tech. Radu Ioan Munteanu, Technical University of Cluj-Napoca
 • 226. prof. n. tech. Oleksiy Onipko, Ukrainian Academy of Sciences Kiev
 • 227. prof. dr hab. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN
 • 228. prof. dr hab. inż. Roman Pampuch, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 229. dr inż. Witold Piekoszowski, Instytut Technologii Eksploatacji
 • 230. mgr Remigiusz Szczepaniak, Jedn. Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX
 • 231. mgr inż. Jan Szyma, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
 • 232. inż. Aleksander Warzecha, emeryt
 • 233. Przegląd Włókienniczy, Łódź

Rok 2012

 • 234. prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, Politechnika Warszawska 235. prof. dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna, Politechnika Częst.
 • 236. prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • 237. dr inż. Stanisław Kozioł, Instytut Technologii Eksploatacji
 • 238. dr Marcin Nabiałek, Politechnika Częstochowska
 • 239. dr inż. Iwona Skręt, Instytut Nafty i Gazu
 • 240. mgr Winicjusz Stanik, Instytut Nafty i Gazu
 • 241. prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 242. dr hab. inż. Michał Szota, Politechnika Częstochowska
 • 243. prof. dr hab. inż. Jerzy Wasilewski, ICSO „Blachownia”
 • 244. prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, Politechnika Warszawska
 • 245. dr Leszek Ziemiański, Instytut Nafty i Gazu

Rok 2013

 • 246. prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, Politechnika Częstochowska
 • 247. prof. dr hab. inż. Michał Krasodomski, Instytut Nafty i Gazu
 • 248. mgr inż. Andrzej Krzysztoforski, Zakłady Azotowe Tarnów
 • 249. prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec, Politechnika Opolska
 • 250. prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 251. prof. dr hab. inż. Aleksandra Pertek-Owsianna, Politechnika Poznańska
 • 252. prof. dr hab. inż. Jarosław Rajczyk, Politechnika Częstochowska
 • 253. prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Politechnika Opolska
 • 254. mgr inż. Wiesława Urzędowska, Instytut Nafty i Gazu 255. dr inż. Anna Zajezierska, Instytut Nafty i Gazu 256. dr inż. Tomasz Zieliński, ANWIL S.A.
 • 257. Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Rok 2014

 • 258. dr hab. inż. Tomasz Babul, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • 259. prof. dr hab. inż. Wiesław Barnat, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 260. prof. dr hab. inż. Artur Bartosik, Politechnika Świętokrzyska
 • 261. dr inż. Zdzisław Czaplicki, COBR „Polmatex-Cenaro”
 • 262. prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło, Morski Instytut Rybacki PIB
 • 263. prof. dr hab. inż. Tadeusz Frączek, Politechnika Częstochowska
 • 264. prof. dr hab. inż. Regina Jeziórska, Instytut Chemii Przemysłowej
 • 265. mgr inż. Ewa Mańkiewicz-Cudny, Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
 • 266. prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska,
 • 267. dr hab. Katarzyna Oźga, Politechnika Częstochowska
 • 268. prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski, Politechnika Krakowska
 • 269. prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • 270. prof. dr hab. inż. Jerzy Smolik, Instytut Technologii Eksploatacji PIB
 • 271. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku

Rok 2015

 • 272. prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Uniwersytetu Adama Mickiewicza
 • 273. mgr inż. Jan Płaza, Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA
 • 274. dr inż. Martynika Pałuchowska, Instytut Nafty i Gazu
 • 275. mgr inż. Stefan Ptak, Instytut Nafty i Gazu
 • 276. dr inż. Tomasz Samborski, Instytut Technologii Eksploatacji PIB
 • 277. mgr inż. Grzegorz Franczyk, Huta Lucchini (Arcelor)
 • 278. dr inż. Bożena Tyliszczak, Politechnika Krakowska
 • 279. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Politechnika Krakowska
 • 280. dr inż. Witold Liliental, Nitrex Metal Technologies
 • 281. prof. dr hab. inż. Andrzej Młynarczak, Politechnika Poznańska
 • 282. prof. nzw. dr hab. inż. Daniel Słyś, Politechnika Rzeszowska
 • 283. prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, Uniwersytet Opolski
 • 284 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski, Politechnika Opolska
 • 285. prof. dr hab. inż. Maria Zielecka, Instytut Chemii Przemysłowej
 • 286. prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • 287. prof. dr hab. Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska
 • 288. prof. dr hab. inż. Marek Chmielewski, Instytut Chemii Organicznej PAN
 • 289. prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, Instytut Innowacyjności Procesów i Produkcji, Politechniki Opolskiej

Rok 2016

 • 290. Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych / Politechnika Poznańska 291. inż. Luboś Kubik
 • 292. Dr inż. Bogdan Paweł Bogdański, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • 293. Dr hab. inż. Edward Roliński, Advance Heat Treat Corp. Monroe, Michigan, USA 294. Mgr inż. Renata Fiszer, Elana S.A.
 • 295. Dr inż. mjr. Mariusz Chmielewski, Wojskowa Akademia Techniczna 296. Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska

Rok 2017

 • 297. Dr inż. Jolanta Janiszewska, Zakładu Chemii Gospodarczej, Kosmetyków i Półproduktów Farmaceutycznych
 • 298. Prof. Dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Instytut Biotechnologii Technicznej, Politechnika Łódzka
 • 299. Dr hab. inż. Jacek Sawicki, Instytucie Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka
 • 300. Dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 • 301. Mgr inż. Jan Kawiński, Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie
 • 302. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, m.dhc, czł. Rzecz. PAN, Instytut Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych, Politechnika Śląska
 • 303. dr Grażyna Żak, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
 • 304. Zbigniew Stępień, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
 • 305. Karol Sęp, Politechnika Warszawska filia w Płocku
 • 306. Dr hab. Jacek Jemielity, Prof. UW, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 307. dr Andrzej Szymon Swinarew, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Biomateriałów

Rok 2018

 • 308. Prof. dr hab. n. med. Jażdżewski Krystian, Uniwersytet Warszawski
 • 309. Dr Krasodomski Wojciech, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
 • 310. Dr inż. Kosmowski Mariusz, Morski Instytut Rybacki
 • 311. Prof. dr hab. inż. Lochyński Stanisław, Politechnika Wrocławska

Rok 2019

 • 312. mgr inż. Andrzej Czerpak, PKN ORLEN S.A.
 • 313. dr hab. Grzegorz Królczyk, Politechnika Opolska
 • 314. dr hab. inż. Adam Januszko, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • 315. prof. dr hab. Bartosz Grzybowski, Instytut Chemii Organicznej PAN
 • 316. dr Andrzej Krueger, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
polskiewynalazki.pl 2024