O Nas / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

O Nas

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, prowadzącą działalność pożytku publicznego i stanowiącą dobrowolne, społeczne zrzeszenie wynalazców oraz twórców innowacji, projektów racjonalizatorskich i nowej techniki, a także osoby zaangażowane w rozwój twórczości wynalazczej. SPWiR jest organizacją non-profit.

Obecne Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest historycznym i programowym kontynuatorem statutowych celów poprzednich dwóch stowarzyszeń wynalazców, obejmującym swą działalnością cały kraj. Skupia w swych szeregach około 1450 wynalazców oraz 65 Członków Wspierających SPWiR i posiada 10 terenowych oddziałów.

Głównymi statutowymi zadaniami Stowarzyszenia są:

  • inspirowanie rozwoju wynalazczości w kraju
  • promocja polskich wynalazków w kraju i za granicą
  • ochrona praw autorskich wynalazców i racjonalizatorów
  • wyszukiwanie warunków do wdrożeń i upowszechniania innowacji

Statutowe zadania SPWiR wypełnia w coraz większym stopniu przy wsparciu wielu centralnych instytucji Państwa, głównie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska.

Mając na uwadze zainteresowanie polskich przedsiębiorstw prezentowanymi za granicą innowacyjnymi rozwiązaniami, Stowarzyszenie od 8 lat organizuje Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show). W wystawie IWIS 2011 uczestniczyli wystawcy z 23 krajów z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu, którzy przedstawili około 600 innowacyjnych rozwiązań, a w zeszłorocznej IWIS 2013 brali udział przedstawiciele 20 krajów prezentując prawie 400 rozwiązań.

Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018