O Nas / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

O Nas

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, prowadzącą działalność pożytku publicznego i stanowiącą dobrowolne, społeczne zrzeszenie wynalazców oraz twórców innowacji, projektów racjonalizatorskich i nowej techniki, a także osoby zaangażowane w rozwój twórczości wynalazczej. SPWiR jest organizacją non-profit.

Obecne Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest historycznym i programowym kontynuatorem statutowych celów poprzednich dwóch stowarzyszeń wynalazców, obejmującym swą działalnością cały kraj. Skupia w swych szeregach około 1450 wynalazców oraz 65 Członków Wspierających SPWiR i posiada 10 terenowych oddziałów.

Głównymi statutowymi zadaniami Stowarzyszenia są:

  • inspirowanie rozwoju wynalazczości w kraju
  • promocja polskich wynalazków w kraju i za granicą
  • ochrona praw autorskich wynalazców i racjonalizatorów
  • wyszukiwanie warunków do wdrożeń i upowszechniania innowacji

Statutowe zadania SPWiR wypełnia w coraz większym stopniu przy wsparciu wielu centralnych instytucji Państwa, głównie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska.

Mając na uwadze zainteresowanie polskich przedsiębiorstw prezentowanymi za granicą innowacyjnymi rozwiązaniami, Stowarzyszenie od 13 lat organizuje Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show). W wystawie IWIS 2019 uczestniczyli wystawcy z 23 krajów z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu, którzy przedstawili około 600 innowacyjnych rozwiązań.

Szukaj


Rabaty


Zostań członkiem Stowarzyszenia i uzyskaj 5% rabatu na wybrane wystawy

Wypełnij deklarację i zostań członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Kontakt


Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

+48 22 633 84 82

biurospwir@gmail.com

Polityka Prywatności


Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018